วิธีเล่น Infamous – Paper Trail Part 1 [อย่างย่อ]

By | April 9, 2014

 

Paper Trail Part 1
จะได้เริ่มเล่น paper trail หลังจากได้เจอกับ Fetch และได้พลัง Neon Power เวลาจะเล่นให้ไปที่เครื่องหมายตา่มรูป
papertail_icon
– แล้วก็กดลูกศรขึ้นไปข้างบน แล้วเริ่มเกม
– ก็วิ่งจับผู้หญิงใส่หน้ากาก ไปเรื่อยๆ แล้วก็ทำ mission ในเกมจนทำการส่งข้อมูลกลับมาที่ตัวเวบ
– เข้าไปที่เว็บ infamouspapertrail.com แล้วทำการ login
– แล้วให้เข้าไปที่เวบ http://brunbergdetectiveagency.com  แล้วเลื่อนลงที่ไป EMPLOYEES LOGIN HERE
– คลิก Forget your password? แล้วก็ให้ทำการตอบคำถาม 3 ข้อโดยใช้ข้อมูลที่อยู่ใน หลักฐานที่เป็นกระเป๋าสตางค์

inFAMOUS_PAPER_TRAIL_-_2014-04-10_01.35.35
– หลังจากนั้นให้ได้อ่านอีเมลของ Emilio แล้วหาบรรทัดที่เขียนที่ Killian Czalov Mobile ID
–  เข้าไปที่ Delsin’s Phone หรือลิงค์ https://infamouspapertrail.com/signaltracker?locale=en แล้วก็ให้ใส่ mobile ID ของ Czalov

inFAMOUS_PAPER_TRAIL_-_2014-04-10_01.36.36
–  กลับเข้าเกมเพื่อเข้าไปเล่น mission ในเกมต่อ หลังจากรวมรวมหลักฐานเสร็จแล้วให้กลับไป เวบ infamouspapertrail.com อีกครั้ง
–  กดที่ลิงค์ Tracker Drone  แล้วก็ใช้วิธีง่ายๆ คือ คลิกขวาแล้ว View Page Source ใน Firefox แล้วให้หาคำว่า currpd  จะได้ code ยาวหกตัวมา
– นำ code ที่ได้กรอกใน Tracker Drone
– กลับเข้าไปทำ mission ในเกมอีกครั้งหนึ่ง ก็ถือว่าเสร็จ mission ใน Paper Trail Part 1 รอเล่นต่อใน part 2

nfzkrshgmc-ab62d1e818873a7b1bccc5d3c9d5144a nnugjvnopb-6628ea94e931bdf976e48fb4ca231573

 

———————————-

รวม Link Paper Trail

เฉลยคำถาม Conduit Awareness Quiz ของ Infamous Paper Trail

วิธีเล่น Infamous – Paper Trail Part 1 [อย่างย่อ]

วิธีเล่น Infamous – Paper Trail Part 2 [อย่างย่อ]

วิธีเล่น Infamous – Paper Trail Part 3 [อย่างย่อ]

วิธีเล่น Infamous – Paper Trail Part 4 [อย่างย่อ]

วิธีเล่น Infamous – Paper Trail Part 5 [อย่างย่อ]

วิธีเล่น Infamous – Paper Trail Part 6 [ภาษาอังกฤษ]

Comments

comments