เฉลยคำถาม Conduit Awareness Quiz ของ Infamous Paper Trail

By | March 25, 2014

 

Screen Shot 2014-03-25 at 11.45.46 AM

สำหรับคนที่เล่น Infamous Second Son ใน PS4 สามารถรับของหรือด้านเสริมได้โดยการให้ไปที่เวบ https://infamouspapertrail.com  แล้วทำการลงทะเบียน และใน Section ของ Prologue นั้นจะมี quiz ให้เล่นหนึ่งในนั้นคือ quiz ที่มีชื่อเรียกว่า Conduit Awareness Quiz แต่เวลาจะกดที่ Link  ใน quiz จะเปิดเวบไปที่ https://conduitrightsleague.com/?locale=en  และก็ขอบอกว่า เปิดไม่ได้ 5555 ดังนั้นวิธีการคือให้ลบ s หลัง https ออก

ตัวอย่าง

https://conduitrightsleague.com/?locale=en

แก้ไขเป็น

http://conduitrightsleague.com/?locale=en

หลังจากนั้นให้กดที่คำว่า Conduit Awareness Quiz ตรงมุมขวาบน

แล้วก็เริ่ม Quiz ได้เลย

และนี้คือเฉลยของ Quiz

คำถาม 1: How are conduits different from normal people?

คำตอบ 1: They all carry the Conduit Gene.

คำถาม 2: What are the two primary classifications of conduits?

คำตอบ 2: Activated and Conduit-Positive.

คำถาม 3: How does a conduit become activated?

คำตอบ 3: Unknown.

คำถาม 4: Which of the following tests can accurately identify Conduit-Positives?

คำตอบ 4: Sensory testing.

คำถาม 5: What fuels conduit powers?

คำตอบ 5: Unknown.

คำถาม 6: Which of the following statements is false?

คำตอบ 6: Activated Conduits are immortal.

คำถาม 7: Which of the following statements is true?

คำตอบ 7: Some conduits can manipulate synthetic elements.

คำถาม 8: When encountering a conduit what should you do?

คำตอบ 8: Behave normally.

คำถาม 9: What happened to conduits after the events in New Marais?

คำตอบ 9: The majority of people with the Conduit Gene died but some survived.

คำถาม 10: How should we deal with conduits?

คำตอบ 10: Communication, research, and acceptance.

แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อย

ส่วน Conduit+ Sensory Test ก็มีปัญหาในการเล่น Quiz เช่นกันให้แก้ปัญหาโดยการเอาตัว S ออกโดยการ

แก้ไขลิงค์จาก

https://enjoyyourpower.com/test?locale=en

เป็น

http://enjoyyourpower.com/test?locale=en

 

อ้างอิงเฉลยจาก  VGFaq.com

———————————–

รวม Link Paper Trail

เฉลยคำถาม Conduit Awareness Quiz ของ Infamous Paper Trail

วิธีเล่น Infamous – Paper Trail Part 1 [อย่างย่อ]

วิธีเล่น Infamous – Paper Trail Part 2 [อย่างย่อ]

วิธีเล่น Infamous – Paper Trail Part 3 [อย่างย่อ]

วิธีเล่น Infamous – Paper Trail Part 4 [อย่างย่อ]

วิธีเล่น Infamous – Paper Trail Part 5 [อย่างย่อ]

วิธีเล่น Infamous – Paper Trail Part 6 [ภาษาอังกฤษ]

 

 

 

Comments

comments

Leave a Reply