สูตรผสมของใน Child of Light

By | May 5, 2014

Screenshot_Craft

วิธีการให้กดปุ่ม Start แล้วเลือก Craft Oculi ให้เลือกของที่อยากผสมถ้าสูตรถูกต้องเครื่องหมายที่เป็นรูปค้อนและคีมจะเปลี่ยนเป็นสีทอง แล้วเราก็สามารถกดผสมของได้

เบี้องตอนเราสามารถผสมของชนิดเดียวกัน 3 อันแล้วได้ของชนิดใหม่

 • 3 x Rough = Tumbled
 • 3 x Tumbled = Faceted
 • 3 x Faceted = Brilliant

และสามารถผสมของอื่นๆ ได้อีกดังนี้

 • Sapphire + Ruby = Amethyst
 • Sapphire + Emerald = Tourmaline
 • Ruby + Emerald = Citrine
 • Sapphire + Ruby + Emerald = Diamond
 • Amethyst + Tourmaline + Citrine = Onyx
 • Diamond + Onyx = Spinel

ความสามารถ

หลังจากผสมของแล้ว เราสามารถนำของที่ผสมไปให้ใน Stat ของตัวเองได้โดยแต่ละชนิดจะมีความสามารถไม่เหมือนกันและเอาไปใส่ใน stat ของ Attack,Armor และ Timeline ก็จะได้ไม่เหมือนกันเช่นกัน

Sapphire:

Ruby:

 • Attack: Add Fire to Melee Damage and increase attack power by X%. Fire is strong on Earth, Weak on Water. (0%, 8%, 12%, 16%)
 • Armor: Increase Fire damage resistance by X%. (8%, 14%, 18%, 24%)
 • Timeline: +X Max HP. (+4, +8, +12, +16)

Emerald:

 • Attack: Add Lightning to Melee Damage and increase attack power by X%. Lightning is strong on Water. (0%, 8%, 12%, 16%)
 • Armour: Increase Earth damage resistance by X%. (8%, 14%, 18%, 24%)
 • Timeline: +X Max MP. (+2, +4, +6, +8)

Tourmaline:

 • Attack: Attacks have a X% chance to cause paralysis for X seconds. ( 5% & 3, 10% & 3, 15% & 6, ? & ?)
 • Armor: Reduce magical damage by X% (5%, 10%, 15%, ?)
 • Timeline: Increase Magic by X. (2, 4, 6, ?)

Amethyst:

 • Attack: Increase physical damage by X%, when HP drops below X%. ( 20% & 20%, 30% & 20%, ? & ?, ? & ?)
 • Armor: Reduce physical damage by X% (5%, 10%, ?, ?)
 • Timeline: Increase magical damage by X%, when HP drops below X%. ( 20% & 20%, 30% & 20%, ? & ?, ? & ?)

Citrine:

 • Attack: Add Light Damage to Melee attacks and increase attack power by X%. Light is strong on Dark. (0%, 10%, ?, ?)
 • Armor: Increase chace of dodging (%) by X when defending for X turn(s). (5 & 1, 10 & 1, ? & ?, ? & ?)
 • Timeline: Increase by X% the chance to bump the targeted dark creature backwards on the Timeline. (5%, 10%, ?, ?)

Diamond:

 • Attack: Increase speed by X. (1, 2, 4, 6)
 • Armor: Earn an additional X% XP from each battle. (5%, 10%, 15%, 20%)
 • Timeline: Increase casting speed by X%. (3%, 6%, 9%, 12%)

Onyx:

 • Attack: Increase spell power by X%. (10%, 15%, 20%, ?)
 • Armor: Reduce physical and magical damage received by X% when HP drops below X%. ( 20% & 20%, 30% & 20%, 20%, 30%, ? & ?)
 • Timeline: Increase chance (%) of dodging by X% while casting when HP drops below X%. ( 20% & 20%, 30% & 20%, 20%, 30%, ? & ?)

Spinel:

 • Attack: Increase attack power by X%. (15%, 20%, 25%, 30%)
 • Armor: Increase speed by X% for X turn(s) when interrupted. (10% & 1, 20% & 1, 30% & 1, 40% & 1)
 • Timeline: Begin every turn X% forward on the Timeline (5%, 10%, 20%, 30%)

Comments

comments

Leave a Reply